Βασίλειος Νιάκας

Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.

Πολιτικός Μηχανικός Καρδίτσα - Βασίλειος Νιάκας - Τεχνικό Γραφείο
VASILIOS NIAKAS DESIGN

Ποιοτικές και Ανταγωνιστικές Υπηρεσίες

Με εμπειρία στη μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή των έργων που άπτονται της επιστήμης του πολιτικού μηχανικού και με συνεργασία με ένα δίκτυο έμπειρων συνεργατών, είμαι σε θέση να υλοποιήσω τα μικρά και μεγάλα έργα σας, καθώς και να παρέχω ένα σύνολο ποιοτικών και ταυτόχρονα ανταγωνιστικών οικονομικά υπηρεσιών.

Το Τεχνικό Γραφείο του Βασιλείου Νιάκα που είναι Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, αποτελεί ένα σταθερά αναπτυσσόμενο γραφείο μελετών, επιβλέψεων και εφαρμογών τεχνικών έργων, το οποίο δραστηριοποιείται στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας, με έδρα την Καρδίτσα.

Έργα

Περιοχές

Υπηρεσίες Πολιτικού Μηχανικού

Κτιριακές Μελέτες

Αναλαμβάνουμε όλες τις απαιτούμενες μελέτες για τη διεκπεραίωση της κατασκευής. Είμαστε σε αγαστή συνεργασία με τον πελάτη προκειμένου να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα τόσο για τον ίδιο όσο και για εμάς.

Τοπογραφικά Διαγράμματα

Τοπογραφικά διαγράμματα κατά ΕΓΣΑ 87 για κάθε χρήση.

Τεχνικός Σύμβουλος

Εξειδικευμένες υπηρεσίες πολιτικού μηχανικού σε περιπτώσεις αγοραπωλησιών, ελέγχου νομιμότητας καθώς και περιπτώσεων διερεύνησης όπου απουσιάζουν τα σχετικά έγγραφα.

Άδειες Λειτουργίας

Αναλαμβάνουμε την έκδοση των απαιτούμενων αδειών λειτουργίας για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος καθώς και εμπορικών καταστημάτων/ φροντιστηρίων κλπ.

Οικοδομικές Άδειες

Οικοδομικές άδειες (έγκριση δόμησης / άδεια δόμησης) για παντός τύπου κατασκευές. Αναλαμβάνουμε τη διαδικασία έκδοσης αδειών δόμησης από την αρχή μέχρι το τέλος.

Επίβλεψη Τεχνικών Έργων

Σε συνδυασμό με τη μελέτη και την έκδοση οικοδομικών αδειών, αναλαμβάνουμε τη επίβλεψη ούτως ώστε να διασφαλίσουμε την εφαρμογή τους στο ακέραιο.

Το τεχνικό γραφείο παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες πολιτικού μηχανικού αλλά και άλλων ειδικοτήτων μηχανικών συνεργατών τόσο στην Καρδίτσα αλλά και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Δείτε αναλυτικά τις υπηρεσίες στον παρακάτω σύνδεσμο και μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Πολιτικός Μηχανικός Βασίλειος Νιάκας σε Υπολογιστή

Διατηρώ γραφείο πολιτικού μηχανικού που βρίσκεται Αρτεσιανού 5, στην Καρδίτσα. Προγραμματίστε ένα ραντεβού να μελετήσουμε τεχνικά το επόμενο έργο σας. Δείτε το Γραφείο

Vasilios Niakas Office Karditsa
Vasilios Niakas Office Karditsa

ΑΠΟ ΤΟ

2018

Έχοντας συνεργάτες με πολυετή πείρα στο γνωστικό τους αντικείμενο μπορούμε να αναλάβουμε εξολοκλήρου ένα τεχνικό έργο με αξιοπιστία και προσπαθώντας πάντα με γνώμονα τη σωστή τιμολόγηση.

Όποιο κι αν είναι το τεχνικό έργο που σας ενδιαφέρει επικοινωνήστε να προγραμματίσουμε ένα ραντεβού.

Πολιτικός Μηχανικός στην Καρδίτσα – Βασίλειος Νιάκας

Renovation,Interior
Vasilios Niakas Drawing

Άρθρα

Μετάβαση στο περιεχόμενο