Υπηρεσίες Πολιτικού Μηχανικού

Κτιριακές Μελέτες

Αναλαμβάνουμε όλες τις απαιτούμενες μελέτες για τη διεκπεραίωση της κατασκευής. Είμαστε σε αγαστή συνεργασία με τον πελάτη προκειμένου να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα τόσο για τον ίδιο όσο και για εμάς.

Τοπογραφικά Διαγράμματα

Τοπογραφικά διαγράμματα κατά ΕΓΣΑ 87 για κάθε χρήση.

Τεχνικός Σύμβουλος

Εξειδικευμένες υπηρεσίες μηχανικού σε περιπτώσεις αγοραπωλησιών, ελέγχου νομιμότητας καθώς και περιπτώσεων διερεύνησης όπου απουσιάζουν τα σχετικά έγγραφα.

Άδειες Λειτουργίας

Αναλαμβάνουμε την έκδοση των απαιτούμενων αδειών λειτουργίας για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος καθώς και εμπορικών καταστημάτων/ φροντιστηρίων κλπ.

Οικοδομικές Άδειες

Οικοδομικές άδειες (έγκριση δόμησης / άδεια δόμησης) για παντός τύπου κατασκευές. Αναλαμβάνουμε τη διαδικασία έκδοσης αδειών δόμησης από την αρχή μέχρι το τέλος.

Επίβλεψη Τεχνικών Έργων

Σε συνδυασμό με τη μελέτη και την έκδοση οικοδομικών αδειών, αναλαμβάνουμε τη επίβλεψη ούτως ώστε να διασφαλίσουμε την εφαρμογή τους στο ακέραιο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΑΚΑΣ - ΕΡΓΑΣΙΑ

Εξειδικευμένες υπηρεσίες Πολιτικού Μηχανικού

Παρέχω όλες τις υπηρεσίες Πολιτικού Μηχανικού και συναφή Τεχνικών Υπηρεσιών με τη βοήθεια εξειδικευμένων συνεργατών. Ιδιαίτερα στις παρακάτω:

N

Ενεργειακές Μελέτες

N

Αδειοδοτήσεις

N

Κτηριακές Μελέτες

N

Συμβουλευτική

Μετάβαση στο περιεχόμενο