ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ – ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ

Από την 08-08-2013, και στο εξής, όλες οι μεταβιβάσεις ακινήτων θα πρέπει να συνοδεύονται από βεβαίωση μηχανικού η οποία βεβαιώνει οτι στο ακίνητό ή στην αυτοτελή ιδιοκτησία δεν υφίσταται αυθαίρετη κατασκευή και δεν έχει εγκατασταθεί αυθαίρετη χρήση.

Βάσει Ν.4495/17 είναι ΑΚΥΡΗ η μεταβίβαση ή η σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο με αυθαίρετη κατασκευή ή αυθαίρετη αλλαγή χρήσεως.

Βάσει Ν.4495/17 ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ούτε η μίσθωση ή παραχώρηση ακινήτων με αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις.

Το γραφείο μας αναλαβάνει την έκδοση των σχετικών βεβαιώσεων για αγοροπωλησίες, μεταβιβάσεις ακινήτων ή οριζοντίων / καθέτων ιδιοκτησιών, μισθώσεις κ.λ.π.. Απαραίτητα στοιχεία για την έκδοση είναι:

  • Οικοδομική άδεια ή κατ’ ελάχιστο το στέλεχος της.
  • Τοπογραφικό διάγραμμα (απαιτείται κατά περίπτωση).
  • Διαθέσιμα εγκεκριμένα σχέδια του μεταβιβαζόμενου ακινήτου.
  • Τίτλους ιδιοκτησίας.
  • Αυτοψία

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ – ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Με την ψήφιση του Ν.4495/2017 μπορείτε να προχωρήσετε στην τακτοποίηση και νομιμοποίηση αυθαιρετών κατασκευών ή αυθαιρέτων χρήσεων.

Η ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ αυθαιρέτων κατασκευών ή χρήσεων στον Ν.4495/17 ΕΙΝΑΙ η 08/11/2019

ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ακίνητα με αυθαιρεσίες που έχουν συντελεστεί ΜΕΤΑ ΤΗΝ 28/07/2011

Τακτοποίηση Αυθαιρέτων είναι η διαδικασία με την οποία μετά την καταβολή ειδικού προστίμου αναστέλλεται για τα εντός και εκτός σχεδίου πόλεως ακίνητα η επιβολή προστίμων για αυθαίρετες κατασκευές και αυθαίρετες αλλαγές χρήσης καθώς και για κάθε πολεοδομική και κτιριοδομική παράβαση.

Νομιμοποίηση Αυθαιρέτων είναι η διαδικασία με την οποία μετά την καταβολή ειδικού παραβόλου, και εφόσον δεν υπάρχει νομικό ή πολεοδομικό κόλλημα, μπορεί να εκδοθεί Άδεια Δόμησης ή αλλαγής χρήσεως για κατασκευές οι οποίες ανεγέρθησαν αρχικά χωρίς νόμιμη άδεια ή η χρήση τους άλλαξε χωρίς έγκριση από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Σε περίπτωση αυθαιρέτων κατασκευών ή χρήσεων για τις οποίες δύναται να εκδοθεί Άδεια Νομιμόποιησης ή Κατεδάφισης εφόσον καταβληθεί το παράβολο (βλ. παρακάτω) και εκδοθεί η σχετική οικοδομική άδεια νομιμοποίησης εντός 2 ετών ή κατεδάφισης εντός 6 μηνών ΔΕΝ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΑΛΛΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ.