Στατικές Μελέτες Οπλισμένου Σκυροδέματος

Οι κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία των κατασκευών που συναντούμε στον Ελληνικό χώρο. Το οπλισμένο σκυρόδεμα προσφέρει υψηλή ακαμψία στο φέροντα οργανισμό και την καλύτερη θεμελίωση. Επίσης η συσσωρευμένη εμπειρία από την πολύχρονη χρήση του ως βασικού δομικού υλικού εξασφαλίζει την ποιότητα εφαρμογής. Κρίσιμος παράγοντας για την μελέτη είναι η εξασφάλιση της μη ψαθυρής αστοχίας και η αποφυγή μηχανισμού ορόφου μέσω του ικανοτικόυ σχεδιασμού. Η φιλοσοφία σχεδιασμού βασίζεται στον υπολογισμό των απαιτούμενων οπλισμών στις επιλεγμένες διατομές σκυροδέματος. Κατασκευές Ο/Σ βρίσκουν εφαρμογή σε :

 • Μελέτες Μεταλλικών Κατασκευών
 • Αρχιτεκτονικές Μελέτες
 • Τοπογραφικά για παντός είδους χρήση

Μεταλλικά Βαρέως Τύπου

Οι μεταλλικές κατασκευές βαρέως τύπου (αναφέρονται συχνά και ως σύμμεικτες) είναι πλέον σύνηθεις και στον Ελληνικό χώρο. Προσφέρουν υψηλή αντοχή σε συνδυασμό με χαμηλό βάρος των δομικών τους στοιχείων που τις καθιστά ιδανικές για πλήρωση μεγάλων ανοιγμάτων. Επίσης το κόστος και η ταχύτητα ανέγερσής τους είναι σημαντικά πλεονεκτήματα. Η μελέτη τους παρουσιάζει ιδιαίτερες απαιτήσεις λόγω της μειωμένης δυσκαμψίας του συστήματος, λόγω των απαιτήσεων στις συνδέσεις, λόγω του συνδυασμού του με φέροντα στοιχεία σκυροδέματος κ.λ.π. Κατασκευές βαρέως τύπου βρίσκουν εφαρμογή σε :

 • Βιομηχανικούς – βιοτεχνικούς χώρους
 • Αποθηκες
 • Κτίρια γραφείων
 • Κατοικίες

Λεπτοτοιχα μεταλλικά

Οι κατασκευές από χάλυβα ελφρού τύπου χρησιμοποιούν γαλβανισμένα χαλύβδινα στοιχεία ψυχρής έλασης. Το βάρος τους αποτελεί το μεγάλο πλεονέκτημά τους καθώς είναι η ελαφρύτερη δυνατή κατασκευή. Αυτό την κάνει ιδανική για χρήση σε προσθήκες ορόφων αλλά και κατοικίες. Ο μεταλλικός σκελετός αποτελεί και τη βάση για την επένδυση – τοιχοπλήρωση πράγμα που βελτιστοποιεί το χρόνο και το κόστος ανέγερσης. Η μοντελοποιήση είναι αρκετά σύνθετη με σημαντικές απαιτήσεις και ιδιαίτερους έλεγχούς να απαιτούνται στις συνδέσεις των διατομών. Κατασκευές τέτοιου τύπου βρίσκουν κυρίως εφαρμογή σε :

 • Ισόγειες κατοικίες
 • Μεζονέτες
 • Προσθήκες καθ΄ύψος και κατά μήκος.
 • Μικρές αποθήκες
 • Τοιχοπληρώσεις μεταλλικών βαρέως τύπου.

Αρχιτεκτονικές Μελέτες

Αναλαβάνουμε την αρχιτεκτονική πρόταση και σχεδιασμό για την νέα σας κατασκευή βάσει :

 • Των απαιτήσεων σε χώρους και των αναγκών που μας θέτετε.
 • Των περιορισμών που θέτει το γήπεδο σε συνδυασμό με τους πολεοδομικούς περιορισμούς.
 • Της επιθυμιτής αισθητικής διαμόρφωσης όψεων και κατόψεων.
 • Της λειτουργικότητας, της ασφάλειας και της άνεσης διαβίωσης.
 • Του βιοκλιματικού σχεδιασμού.
 • Της εσωτερικής διαρρύθμισης των χώρων και των υλικών που επιλέγονται.
 • Του περιβάλλοντος χώρου.