Ενεργειακά Πιστοποιητικά

Πλέον είναι κοινός τόπος οτι η ορθή διαχείριση των ενεργειακών αναγκών πρόσφέρει τόσο στο περιβάλλον όσο και στον άνθρωπο που επενδύει σε αυτη. Μετά την έκδοση και την εφαρμογή του νέου Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης (ΚΕΝΑΚ) όλες οι νέες κατοικίες υποχρεούνται να τηρούν αυστηρούς κανόνες υψηλής ενεργειακής απόδοσης με εκδόση των αντίστοιχων πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης. Ακόμη και για παλαιότερες κατασκευές απαιτούνται σε πολλές περιπτώσεις ενεργειακές επιθεωρήσεις και έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης.

Επομένως η έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού θεωρείται επιβεβλημένη σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει  η χρήση φωτοβολταϊκών συστημάτων τόσο σε κατοικίες όσο και σε ιδιόκτητα μικρά πάρκα παραγωγής ενέργειας. Το γραφείο μας σε συνεργασία με έμπειρους συνεργάτες είναι σε θέση να παρέχει:

  • Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης (ΜΕΑ) για νέες κατασκευές
  • Ενεργειακές επιθεωρήσεις
  • Πιστοποιητικά ενεγειακής απόδοσης (ΠΕΑ)
  • Πρότασεις ενεργειακής αναβάθμισης – Πράσινη κατοικία
  • Μελέτη φωτοβολτάικων εγκαταστάσεων