Λίγα λόγια για εμάς

Το γραφείο δημιουργήθηκε το 2018 από τον Νιάκα Βασίλειο, Πολιτικό Μηχανικό Ε.Μ.Π. Με εμπειρία στη μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή των έργων που άπτονται της επιστήμης του πολιτικού μηχανικού και με συνεργασία με ένα δίκτυο έμπειρων συνεργατών, είμαστε σε θέση να υλοποιήσουμε τα μικρά και μεγάλα έργα σας, καθώς και να παρέχουμε ένα σύνολο ποιοτικών και ταυτόχρονα ανταγωνιστικών οικονομικά υπηρεσιών.